REMA Obchod

Obchod

  

Obecná obchodní strategie firmy

Chtěli bychom Vám stručně přiblížit obchodní strategii firmy REMA TIP TOP INCO-CZ spol. s r.o. včetně služeb, které jsou s obchodem nerozlučně spjaty. Na níže popisovanou obchodní strategii klademe velký důraz, protože tvoří nemalou část image firmy.

Obchodní případ pro nás nezačíná až obdrženou objednávkou, ale velmi pečlivým vyhledáváním cílových skupin, na které zaměřujeme svoji pozornost s ohledem na nabízený sortiment zboží nebo dokonce roční období.

Důležitou činností obchodníka není tedy jenom umět prodat, ale především najít zákazníka a věnovat se mu s patřičnou ochotou, věcností, odborností a solidností.

Při prvních kontaktech s potencionálním zákazníkem se soustředíme především na zjištění priorit v záměrech zákazníka. Snažíme se o věcné vyhodnocení požadavků a potřeb zákazníka. V případě vycítění "určitých" nejasností v představách nebo požadavcích zákazníka se snažíme poskytnout vyčerpávající technické poradenství, které vychází z dlouholeté praxe v oboru.

Následující předložená ucelená nabídka by již přesně měla vystihovat požadavky zákazníka s ohledem na požadovanou funkčnost zboží v závislosti na finančních požadavcích nebo možnostech. Ucelená nabídka mimo cenové a technické informace obsahuje např. : Informace o firmě, Reference na provedení akce, Alternativy prodeje technologie s ohledem na požadovaný servis, Podpora prodeje - školení na dodávanou TIP TOP technologii, TIP TOP leasing, Zpětný odkup technologie, Návrh kupní smlouvy.

V případě, že nabídka je odsouhlasena zákazníkem, jsou dohodnuty veškeré podrobnosti dodání, zvolený servis na technologii, typ platby za zboží, termín dodání, termín instalace, přeprava a jiné další detaily. Vše je stvrzeno podpisem kupní smlouvy. Ze zákazníka se stává náš obchodní partner, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. Našim partnerům dále nabízíme široké spektrum dalších služeb.

V zákulisí firmy obdržením závazné objednávky, nebo uzavřené kupní smlouvy však teprve realizace obchodního případu začíná. Z obchodního oddělení je objednávka a základní informace o uzavřeném obchodním případu předána technickým pracovníkům, kteří zabezpečují vykrývání objednávek v dohodnutých podmínkách. Zboží je dodáno zákazníkovi dle smluvních podmínek. Servisní oddělení přebírá poslední fázi realizace obchodního případu. Je prováděna instalace technologie, zaškolení obsluhy a předává se technická dokumentace.

Po ukončení úvodní etapy navázaného obchodního styku, následují návštěvy obchodníka, s kterým má náš obchodní partner možnost řešit nově vzniklé potřeby vyplývající z poptávky jeho zákazníků.

V průběhu roku pořádáme pro naše obchodní partnery akce, které jsou zaměřeny na předání informací v oblasti novinek v prodejním programu, ale také na informace, které mohou napomoci našim obchodním partnerům v činnostech, které provozují.

Neustále monitorujeme požadavky trhu a snažíme se přicházet s určitými "nápady" dříve než k nim dospěje obchodní partner samostatně.

Prostě a jednoduše, nekončící koloběh marketingu a obchodu, z nich vyplývajících lidských obchodních přátelství a obchodních příběhů k nimž se snažme jako firma se svojí "troškou" přispívat.