REMA Typy školení

Typy školení


Vážení zákazníci!

Níže Vám předkládáme nabídku typů školení, které se pravidelně konají ve školícím středisku, v sídle naší společnosti REMA TIP TOP INCO - CZ spol. s r.o.  v Brně na ulici Vídeňská 110 nebo ve školícím středisku v sídle společnosti REMA TIP TOP INCO - SK spol. s r.o. na Slovensku v Žiari nad Hronom na ulici Priemyselná 255

Na školení je minimální počet účastníků 2 a maximální 10.

Jeden den v rozsahu osmi vyučovacích hodin, se začátkem v 9:00 hod. první den a v 8:00 hod. druhý den u dvoudenního školení. U varianty jednodenního školení je začátek stanoven na 9:00 hod. Skladbu školení, rozsah, eventuelně počet účastníků a jiné, lze ještě po dohodě se školitelem upravovat podle potřeb žadatelů. 

Na našich internetových stránkách je již možná blokace typu a termínu školení elektronicky.

Přednostně se budeme snažit vyhovět žadatelům s větším počtem uchazečů.

Seznam poskytovaných typů školení:

Základní školení na opravy pneumatik

Jedná se o školení na opravy duší a plášťů na osobní a nákladní vozy až po zemědělské stroje včetně zahradní techniky. Školení je dvoudenní a skládá se z části teoretické a praktické, ve které si každý účastník vyzkouší činnosti spojené s prováděním oprav. Na závěr proběhne test teoretických znalostí získaných vprůběhu školení. Po úspěšném zvládnutí testu je každému účastníkovi předán Certifikát, který je dokladem o úspěšném absolvování školení na opravy pneumatik technologií TIP TOP studenou vulkanizací, včetně použití Thermopressu. Po absolvování školení by měl být každý účastník schopen opravovat výše jmenovaný sortiment duší a plášťů.

Doplňkové školení na opravy pneumatik

Jedná se o školení na opravy plášťů veškerého sortimentu až po zemědělské. Školení je jednodenní a je pro absolventy Základního školení (absolvování je podmínkou) s určitou praxí. Skládá se především z praktické části, ve které se řeší opravy konkrétních typů poškození, např. ramen a bočnic radiálních nákladních plášťů se zaměřením na eliminaci vyboulení po opravě a nahuštění, ošetřování koster plášťů určených na studené protektorování, radiálních traktorových plášťů, diagonálních plášťů na traktorbagry atd. Na závěr každý účastník vyplní krátký test týkající se výše uvedené tematiky a obdrží Certifikát o doškolení.

Školení na servisní činnosti v osobním pneuservisu

Jedná se o školení na činnosti spojené s provozováním pneuservisu na osobní vozy. Školení je jednodenní a skládá se z teorie a praktické ukázky školitele oprav osobních plášťů, demontáže a montáže kola z osy a na osu, demontáže a montáže pláště z (na) disku, včetně nízkoprofilových, off-road a bezpečnostních Run-flat nebo PAX pneumatik, opatřených systémem na kontrolu tlaku (RDKS, TPMS), vyvážení s použitím různých typů upínacích přípravků Haweka, atd. Na závěr každý účastník absolvuje test týkající se výše uvedené tématiky a obdrží Certifikát o absolvování školení.

Školení na servisní činnosti v nákladním pneuservisu

Jedná se o školení na činnosti spojené s provozováním pneuservisu na nákladní vozy, zemědělskou a stavební techniku. Školení je jednodenní a skládá se z teorie a praktické ukázky školitele oprav za studena (bez použití thermopressu) u nákladních, zemědělských a stavebních plášťů, demontáže a montáže kola z osy a na osu, demontáže a montáže pláště z (na) ráfku, vyvážení s použitím různých typů upínacích přípravků Haweka atd. Na závěr každý účastník absolvuje test týkající se výše uvedené tematiky a obdrží Certifikát o absolvování školení.

Bezpečnostní systémy tlaku v pneu - TPMS

Teoretická část školení - projekce prezentace TPMS v osobním pneuservisu (legislativa, diagnostika, výměna a programování senzorů, činnosti s diagnostickým zařízením, montáž a demontáž pnematik v návaznosti na TPMS). Praktická ukázka školitele při servisní činnosti s aktivním zapojením účastníků školení.

Školení na Slovensku

Školení se koná v prostorách firmy REMA TIP TOP INCO - SK spol. s r.o. v Ladomerské Viesce.

Jiná akce

Jiná akce